Menu

Om oss

Det kan vara så att det är dags att byta taket, eller man vill lägga ett tak ut över ytterdörren. kanske vill man bygga ut och göra ett burspråk. Antingen till ett gammal hus eller för att man vill bygga ett snyggt och unikt hus och hem till sig själv.

Därför är det viktigt att ta kunniga och erfarna hantverkare till hjälp vid sådan plåtarbeten och plåtmonteringar. För vi vet hur det är att göra en plåtmontering för att uppfylla alla garantier på ett arbete utfört av hög kvalitet och i toppklass.

Vi erbjuder våra kunder färdiga paketlösningar som innebär att montera färdiga moduler till tak, tak- och skorstenhuvor, takkupor, takfönster eller helt enkelt ett traditionellt plåtslageri. Dessa monteringar och plåtslageri görs av våra välutbildade och skickliga montörer och hantverkare.

Visst det kan tyckas vara dyrt och kan kännas onödigt att anlita vår firma, för till synes till ett enkel plåtmontering eller plåtslageri. Men det kan kosta mycket i slutända om inte sådana hantverk görs på rätt sätt. Då i form av läckage eller mögel och så vidare.

Därför att det viktigt att ta del av våra kunniga hantverkare och montörer för att kunna få garantier på att arbetet blir väl utfört. Som i sin tur kommer förmodligen spara – tid, pengar och framför allt onödig vånda inför att renoveringen inte blir utförd på rätt sätt.

Förutom att vi utför plåtmontering, genomför vi även den nödvändiga renoveringen på skadat material, exempelvis om det är trädetaljer som har blivit utsätt för svamp- eller mögelangrepp eller för fukt.

Överlämna alla bekymren till oss istället!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

immunity