Menu

Har du fått fuktskador på dina träfönster? Detta ska du tänka på

Fönster kan skadas på olika sätt både inifrån och utifrån av fukt. När fukten kommer inifrån är det framförallt kondens som kan ha orsakat skadan. Kommer fukten istället utifrån är det oftast från regn. Träfönster som inte är helt täta påverkas av blåst och regn som bidrar till fukt. Det är inte bara fönstret i sig som kan vara otätt utan även husfasader, sidokarmar eller mellan fönsterblecket och fönstret. Den värsta kombinationen är slagregn, vilket är hård blåst med regn, eftersom vatten då trycks in i själva fasaden. Snö kan också bidra till fuktskador om den ligger kvar på karmens utsida och smälter.

Att tänka på när skadan är framme

Om du har fått fuktskador på dina träfönster är det viktigt att först och främst förstå vad det är för typ av fuktskada. Har dina träfönster kondens mellan rutorna kan det vara otätt mellan karm och båge, då är det en bra idé att täta med exempelvis silikon. Om färgen istället flagnar på utsidan eller träet blivit mjukt kan det vara på grund av bristfälligt underhåll. Då gäller det att skrapa rent karmen och låta den torka helt innan man målar fönstret igen. Om fönstren är mycket skadade kan de behöva bytas ut mot nya som man hittar hos www.kronfonster.se.

Åtgärda fuktskadade fönster

Beroende på vilken typ av fuktskada som träfönstren utsatts för finns olika typer av åtgärder. I värsta fall kan fönstren behöva bytas ut vilket man helst vill undvika. Därför är det av stor vikt att man redan från början ser till att fönstren håller tätt och att man underhåller dem. Det är mycket viktigt att fönstren är lufttäta så att vinden inte kan pressa in regnvatten genom de olika delarna. Om man inte själv kan avgöra hur stor skadan är kan man alltid kontakta en sakkunnig som hjälper till att se hur problemet avlöses på bästa sätt.

immunity