Menu

Tak- och skorstenshuvar

Ibland kan det behövas att installera en tak- eller skorstenshuva. Dessa huvor är helt enkelt till för att kunna skydda frånlufts ventilation eller skorstenen för väder och vind. Det är ingen som vill ha in oönskat regn eller vind. Som i sin tur kan påverka huset, genom exempelvis få fuktskador med mera.

Vilket kan kräva att det behövs göra onödiga renoveringar. Ibland händer det till och med att fåglar få för sig att bygga sina bon i dessa, och det vill man undvika i allra högsta grad.

Därför är det viktigt att se över det tak- och skorstenshuvar som man redan har på sitt hus. För att kontrollera att de gör det dem ska för att skydda ventilationen eller skorstenen. Det är inget ovanligt att vissa plåtdetaljer kan ha rostat sönder eller blivit skadat på annat vis.

Dagens tak- och skorstens-huvar är tillverkade i rostfritt plåt till skorstenar om den används för eldning, och för ventilation kan det användas antingen stålplåt eller aluzink. Dessa huvor kan fås i färgen som redan finns på taket. Vilket gör att hela huven smälter in på ett bra sätt med övriga detaljer på taket.

Takhuvarna är anpassade för de takpannor och taklutningar som är mest vanligaste som finns ute på marknaden. Dessutom levereras de med en flexibel anslutning med en gummitätning anslutning som passar till en spirokanal med måttet 125/160 mm.

Naturligt finns det tillval om man som kund vill ha ett annat plåt material eller färg, eller behöver anpassas för ett visst sorts tak och med speciella mått.

Skorstenshuvarna finns i varierande modeller och utformas efter vilka önskemål och behov som kunden har. Det går att beställa en huv med rätta mått och vid normala fall så ingår det i en skorstenshuv att den har gångjärn. Eller så kan en skjutbar modell tillverkas. Detta för att underlätta för sotaren. Som tillval kan man välja att skaffa ett fågelskydd också.

immunity