Menu

Planera rätt inför renoveringen

Ska du renovera i din bostad behöver du se till att det första du gör är att skapa en bra planeringslista. Det här är en mycket viktig del i renoveringen som kan vara avgörande för om du lyckas med ditt projekt eller inte. Det är inte helt ovanligt att man struntar i en lista, just för att det känns jobbigt och onödigt, men sanningen är att en lista är precis vad du kommer att behöva.

Huruvida du väljer att skriva på ett vanligt papper, på mobilen eller på datorn är helt upp till dig själv, men en lista bör skapas. I listan ska du se till att ha med nedanstående punkter.

  • Vad är det för arbetsmoment som ska utföras?
  • När ska varje moment vara klart?
  • I vilken ordning ska de utföras?
  • Vem ska göra vad?
  • Behöver du anlita en hantverkare?
  • Vilken typ av inredning ska köpas in? Försök vara detaljerad och ta med allt från utebelysning till trädgården så väl som blandare till badrummet beroende på vilket rum som ska renoveras

Slutdatum gör det lättare att hålla deadline

Om du inte skriver något slutdatum på diverse arbetsmoment så väl som på hela renoveringen är det lätt att du slappar. Renoveringen drar således ut på tiden och risken är stor att du aldrig blir klar. Se därför till att du skriver upp ett datum eller en tid för när varje arbetsmoment ska vara klart. Är ni flera som är med i renoveringen är detta extra viktigt. På så sätt håller alla din deadline och ingens arbetsuppgifter behöver bli försenade på grund av någon annan. Kom ihåg att det är viktigt att ni skriver upp i vilken ordning saker och ting ska göras.

immunity